Kurucu Üyeler/Tarihçe

Derneğimiz faaliyetine Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Dernekler Bürosununun 3/89 tarih ve 06-34-148/2615 sayılı izni ile Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ismi ile başlamıştır. Dernek tüzüğü 23.5.1989 tarihinde resmen tasdik edilmiştir.

Derneğimiz isminde “Türkiye ve Ulusal” kelimelerinin kullanılması ve “Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisine (EAACI)” üyeliği Bakanlar Kurulunun 21.12.1995 tarih ve 95/7740 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren derneğimizin ismi “Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği” olarak değişmiştir.

KURUCU ÜYELERİMİZUZMANLIK ALANI
Prof. Dr. Yıldız SaraçlarPediatri
Prof. Dr. Gönül AdalıoğluPediatri
Prof. Dr. Kemal ÖzkaragözPediatri
Prof. Dr. Ülker ÖneşPediatri
Prof. Dr. Ayfer TuncerPediatri
Prof. Dr. Emin Kansuİç Hastalıkları
Prof. Dr. Emine Gönenç CilivBiyokimya
Prof. Dr. Muhsin SaraçlarPediatri
Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil Göğüs Hastalıkları
Doç. Dr. Fatih ÖzkaragözPediatri
Aymelek TaşhanAvukat
A. Asuman ÇetinBiyolog