İMMÜNOMODÜLATÖR İLAÇLAR

Biyolojik Ticari ismi Kullanım alanı

 

Mepolizumab

 

Nucala 12 yaş üzerinde Eozinofilik fenotipi olan ağır astımlı hastalar
Omalizumab

 

Xolair 6 yaş üzeri ağır astımlı hastalar