Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
1. Ayşen BİNGÖL
2. Özlem YILMAZ
3. Öznur ABADOĞLU
Etik Kurul Asil Üyeleri
1. M. Levent ERKAN
2. Yavuz S. DEMİREL
3. Mustafa YILMAZ